Không thể bật 3169. (lỗi sao lưu)

Q Không thể bật 3169. Thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình của nó. XÁC NHẬN:(TẮT<=val)&&(valFILE C:progsrc3169v001system.c LINE3507

Đ

Thông báo này có nghĩa là "lỗi dự phòng do sự xuống cấp của pin lithium tích hợp."
Tuổi thọ của loại pin này là khoảng 6 năm. Vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng của chúng tôi hoặc nhà phân phối về việc sửa chữa.

Lỗi có thể được loại bỏ bằng cách đặt lại hệ thống tạm thời để bắt đầu đo, mặc dù 3169 được đặt lại về cài đặt mặc định gốc.
Tuy nhiên, bạn có thể gặp lỗi tương tự sau một thời gian vì nguyên nhân là do pin dự phòng đã xuống cấp.
Đề nghị sửa chữa.


< Quy trình thiết lập lại hệ thống >
Bật 3169 trong khi nhấn phím "FILE" và tiếp tục nhấn cho đến khi nghe thấy tiếng bíp ngắn.
Khi 3169 được bật lên, hãy tắt nguồn và bật lại hoạt động bình thường.
"BACKUP TEST Initalizing..." được hiển thị trong quá trình bật thứ hai.
Phải mất một thời gian để hoàn tất quá trình khởi tạo bộ nhớ trong, v.v.