Làm thế nào để máy dò pha không tiếp xúc hoạt động?

Q Làm cách nào mà Máy dò pha không tiếp xúc 3129 có thể phát hiện pha mà không cần tiếp xúc với dây dẫn?

Đ

Phase Detector 3129 sử dụng cảm biến điện áp cảm ứng tĩnh. Khi cắt một dây cách điện , cảm biến này có thể đo điện áp với đất bằng cách ghép điện dung, cho phép thiết bị phát hiện pha điện áp (R, S hoặc T), hiển thị đèn đỏ và biểu thị thứ tự pha. Không giống như các máy dò pha thông thường phải được kẹp trực tiếp vào dây dẫn kim loại mang điện, sản phẩm này ngăn ngừa tai nạn tiếp xúc và ngắn mạch một cách an toàn.