เครื่องตรวจจับเฟสแบบไม่สัมผัสทำงานอย่างไร

ถาม Phase Detector 3129 แบบไม่สัมผัสสามารถตรวจจับเฟสโดยไม่สัมผัสกับตัวนำได้อย่างไร?

 A

เครื่องตรวจจับเฟส 3129 ใช้เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบสถิต เมื่อตัดลวดฉนวน เซ็นเซอร์นี้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าสู่โลกโดยใช้คัปปลิ้งแบบคาปาซิทีฟ ซึ่งช่วยให้เครื่องมือตรวจจับเฟสแรงดันไฟฟ้า (R, S หรือ T) แสดงไฟสีแดง และระบุลำดับเฟส ผลิตภัณฑ์นี้ต่างจากเครื่องตรวจจับเฟสทั่วไปที่ต้องหนีบโดยตรงกับตัวนำโลหะที่มีไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันการสัมผัสและการลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย