Không thể bắt đầu thử nghiệm với máy thử độ bền cách điện 3174

Q Tôi đã mua một chiếc 3174 và vừa mới mở hộp. Tại sao tôi không thể sử dụng thiết bị để tiến hành kiểm tra?

Đ

Thiết bị vận chuyển với chức năng tác động kép được kích hoạt vì lý do an toàn. Chức năng này đảm bảo rằng phép đo không bắt đầu nếu không nhấn nút START trong vòng 0,5 giây sau khi nhấn nút STOP. Nếu bạn không yêu cầu bật chức năng này, bạn có thể tắt chức năng này như mô tả ở trang 81 của sách hướng dẫn sử dụng.