ไม่สามารถเริ่มการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความทนทานของฉนวน 3174

ถาม ฉันซื้อ 3174 และเพิ่งเปิดกล่อง เหตุใดฉันจึงใช้เครื่องมือทำการทดสอบไม่ได้

 A

อุปกรณ์มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานสองครั้งที่เปิดใช้งานด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ฟังก์ชันนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการวัดจะไม่เริ่มขึ้นหากไม่กดปุ่ม START ภายใน 0.5 วินาทีหลังจากกดปุ่ม STOP หากคุณไม่ต้องการให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณสามารถปิดใช้งานได้ตามที่อธิบายไว้ในหน้า 81 ของคู่มือผู้ใช้