Suy hao do phương pháp kết nối thiết bị

Q Các giá trị đo được có thay đổi theo kết nối của đồng hồ đo điện không?

Đ

Khi kết nối thiết bị, các cực đầu vào điện áp có thể được kết nối với tải hoặc các cực dòng điện có thể được kết nối với tải. Kết nối nào nên được sử dụng thay đổi theo cường độ của điện áp và dòng điện được đo.

Kết nối các cực điện áp với tải
Các phép đo công suất sẽ bao gồm tổn thất từ điện trở đầu vào của các cực đầu vào điện áp. Tổn thất do thiết bị có thể được giảm thiểu khi điện áp đo được thấp và dòng điện đo được nhỏ.

Kết nối các thiết bị đầu cuối dòng điện với tải
Các phép đo công suất sẽ bao gồm tổn thất từ điện trở đầu vào của dòng điện đầu vào. Tổn thất do thiết bị có thể được giảm thiểu khi điện áp đo được cao và dòng điện đo được nhỏ.

Khi sử dụng đầu vào cảm biến kẹp, hầu hết các phần có thể bỏ qua sự mất mát của cảm biến.