Đầu đo / Cảm biến dòng điện, Đầu đo điện áp, Cảm biến CAN

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Đầu đo điện áp không tiếp xúc, Cảm biến CAN không tiếp xúc

Quan sát dạng sóng dòng điện

Cổng đo luồn dây, chính xác cao

Cảm biến dòng điện AC/DC, DC đến 20 kHz

Cảm biến dòng điện, lên đến 50 kHz

Cảm biến dòng điện tải

Bộ cấp nguồn cho cảm biến dòng điện

Kẹp đo chính xác cao

Bộ kết nối trực tiếp với độ chính xác cao