โพรบ/เซ็นเซอร์ วัดกระแส โพรบวัดแรงดัน เซ็นเซอร์ CAN

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

โพรบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส, เซ็นเซอร์ CAN แบบไม่สัมผัส

การสังเกตรูปคลื่นในปัจจุบัน

การส่งผ่านที่มีความแม่นยำสูง

เซ็นเซอร์กระแสไฟ AC/DC, DC ถึง 20 kHz

เซ็นเซอร์กระแสไฟ AC สูงสุด 50 kHz

โหลดเซ็นเซอร์ปัจจุบัน

อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเซนเซอร์กระแสไฟ

แคลมป์ความแม่นยำสูง

การเชื่อมต่อโดยตรงที่มีความแม่นยำสูง