Đánh giá toàn diện về động cơ biến tần

Tiết kiệm thời gian nghiên cứu - phát triển & tài nguyên khi đo lường điện áp, momen xoắn, vòng quay, tần số, công suất, góc điện cần thiết để phân tích động cơ bằng duy nhất thiết bị phân tích công suất.

Với Thiết bị phân tích công suất PW3390 có tốc độ 50 ms - nhanh nhất trong lĩnh vực, bạn có thể đo đồng thời mọi dữ liệu cần thiết cho phân tích động cơ biến tần, thu thập dữ liệu và đánh giá các đặc tính. Đầu vào xung pha A và pha Z dành cho encoder tương đối được tích hợp để phát hiện và đo vị trí gốc của động cơ một cách chính xác và đơn giản hơn, từ đó xác định chính xác hơn góc điện - một yếu tố quan trọng để đánh giá động cơ. Ngoài ra, việc phân tích sóng hài 0.5 Hz đến 5 kHz mà không sử dụng đồng hồ bên ngoài gia tăng thêm sự thuận tiện và chính xác.


Danh sách Sản phẩm liên quan