การประเมินที่ครอบคลุมของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์

ประหยัดเวลา R&D และทรัพยากรโดยการวัดแรงดัน แรงบิด การหมุน ความถี่ สลิป เอาต์พุตมอเตอร์ และมุมไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มอเตอร์ ทั้งหมดนี้ด้วยเครื่องวิเคราะห์กำลังเครื่องเดียว

เมื่อใช้ PW3390 คุณสามารถวัดข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ได้พร้อมกัน และรวบรวมข้อมูลและประเมินลักษณะเฉพาะด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมที่ 50 มิลลิวินาที อินพุตพัลส์เฟส A และเฟส Z สำหรับตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มหน่วยมีมาให้ในตัวเพื่อตรวจจับและวัดตำแหน่งเริ่มต้นของมอเตอร์อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถระบุมุมไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์มอเตอร์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ วิเคราะห์ฮาร์โมนิก 0.5 Hz ถึง 5 kHz โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาภายนอกเพื่อเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PW3390 Power Analyzer

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง