Xác minh sự tiết kiệm năng lượng được tạo ra bởi các hệ thống quang điện (PV)

Tiết kiệm năng lượng được đo lường như thế nào?

Quá trình đo lường mức tiết kiệm năng lượng được gọi là “Đo lường & Xác minh” hoặc “M&V”, theo đó các công nghệ đo lường được sử dụng để xác định một cách đáng tin cậy mức tiết kiệm thực tế được tạo ra từ các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Mặc dù không thể đo lường trực tiếp mức tiết kiệm năng lượng vì điều đó đại diện cho việc không tiêu thụ năng lượng, nhưng bạn có thể xác định tác động của các biện pháp tiết kiệm năng lượng bằng cách so sánh chi phí năng lượng trước và sau khi lắp đặt thiết bị mới như tấm pin mặt trời hoặc quang điện (PV).

Các hoạt động M&V bao gồm, trong số những hoạt động khác:
• Lắp đặt đồng hồ
• Thu thập dữ liệu
• Phát triển các phương pháp tính toán để phân tích dữ liệu và vẽ biểu đồ theo tỷ lệ năng lượng
• Các nỗ lực báo cáo và đảm bảo chất lượng
Thông thường, cần phải báo cáo cho khách hàng hoặc bên thứ ba về tác dụng của các biện pháp tiết kiệm năng lượng; trong mọi trường hợp, điều khôn ngoan là luôn xác minh rằng bất kỳ thiết bị mới nào được lắp đặt đều thành công trong việc cắt giảm chi phí năng lượng.

Đo lường và tính toán Tiết kiệm chi phí

Khi xác minh hiệu quả của thiết bị PV trong việc giảm chi phí năng lượng, cách đơn giản nhất là tính toán mức tiết kiệm bằng đơn vị tiền tệ dựa trên cùng một mức sử dụng năng lượng trước và sau khi lắp đặt. Phương pháp này là đủ cho một hộ gia đình điển hình. Tuy nhiên, các cơ sở công nghiệp lớn đầu tư nhiều vào thiết bị tiết kiệm năng lượng hoạt động trên quy mô sao cho giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ điện năng và chuyển đổi năng lượng có thể dẫn đến tiết kiệm rất lớn. Ngoài ra, một số công ty điện lực cung cấp các chương trình khuyến khích để mua lại bất kỳ năng lượng dư thừa nào mà hệ thống PV tạo ra. Điều này làm tăng thêm khoản tiết kiệm, nhưng làm phức tạp các tính toán hơn nữa.

Nên sử dụng loại Thiết bị đo công suất nào để đo mức tiết kiệm năng lượng?

Quy trình M&V phải chính xác theo yêu cầu, nhưng chi phí phải nhỏ so với mức tiết kiệm chi phí thực tế của dự án. Sẽ không thực tế nếu dành một lượng lớn thời gian và tiền bạc vào việc phân tích và tính toán dữ liệu chỉ để thấy rằng những khoản chi phí đó lớn hơn số tiền tiết kiệm thực tế. Để đạt được điều đó, đồng hồ đo điện có thể cung cấp các chức năng sau có thể làm cho quá trình M&V diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn:

1. Trình bày đồ thị dao động nhu cầu và năng lượng thể hiện sản xuất và tiêu thụ năng lượng theo giờ
2. Đo lường và trình bày đầu ra của thiết bị trong điều kiện thay đổi điện áp và tần số
3. Đo lượng điện mua và bán cho công ty điện

Giải pháp trong thiết bị ghi nhật ký nguồn kẹp HIOKI PW3360

Bộ ghi nguồn điện kẹp PW3360 là thiết bị ghi năng lượng 3 pha 4 dây nhỏ gọn sử dụng đầu vào kẹp cảm biến để đo công suất chính xác và an toàn trên các đường dây một pha đến ba pha. Hình minh họa cho thấy cách 2 thiết bị ghi công suất có thể cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ quá trình M&V:

1. Đo lường giữa bảng phân phối và công tơ điện lượng điện bán cho công ty điện nước và khách hàng mua đồng thời. Dữ liệu cũng sẽ cho phép bạn xác nhận rằng hệ thống PV đang ở trong tình trạng hoạt động tốt.
2. Tính toán chi phí điện bằng cách chỉ định đơn giá (mỗi kWh) để PW3360 có thể nhân đơn giá phí điện với giá trị WP + của năng lượng hoạt động (tiêu thụ điện).
3. Đo đầu ra của bộ điều hòa nguồn của hệ thống để hiển thị sự thay đổi điện áp và tần số nhằm xác minh hoạt động chính xác của rơ le.
4. Sử dụng đồ thị dao động nhu cầu và năng lượng để xác minh hoạt động của hệ thống PV trong thời gian thực và thực hiện các điều chỉnh thiết bị khi cần thiết để liên tục tối ưu hóa hệ thống.

Phân tích năng lượng nâng cao

Đối với các cuộc khảo sát nâng cao hơn về chất lượng điện năng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng HIOKI PQ3198 hoặc PQ3100.

Danh sách Sản phẩm liên quan