การบำรุงรักษาระบบแผงโซลาร์เซลล์/เซลล์แสงอาทิตย์ (PV)

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

การเชื่อมต่อเครื่องมือในฟิลด์ PV กับ IT

ตรวจสอบเครื่องทดสอบไดโอดบายพาสแผงโซลาร์เซลล์

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน PV

เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์ เครื่องทดสอบกราวด์

เครื่องทดสอบอินพุต DC สูงสุด 1000 V

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง (เมื่อใช้โพรบเฉพาะ)