ฉันไม่แน่ใจว่ายูนิตใดใช้กับ Memory HiCorder ใดได้บ้าง

Q ฉันกำลังพิจารณาที่จะติดตั้ง coder ที่มีหน่วยความจำสูง มีหน่วยอินพุตจำนวนมากและฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้หน่วยใดกับ Memory HiCorder ได้บ้าง

 A

โปรดดูตารางที่นี่สำหรับประเภทของหน่วยอินพุตที่สามารถใช้กับแต่ละ Memory HiCorder (ก.พ. 2564)

[ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง] ซีรีส์ Memory HiCoders ได้แก่ MR6000, MR8847A, MR8827 และ MR8740