ระดับมลพิษ

Q ระดับมลพิษในข้อกำหนดคืออะไร?

 A

หากสารปนเปื้อนเกาะติดกับเครื่องมือวัด ฉนวนจะเสื่อมสภาพและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต

ดังนั้น มาตรฐานความปลอดภัย IEC60664-1 จึงจัดประเภทสภาพแวดล้อมที่จะใช้เครื่องมือวัดจากระดับมลพิษ 1 ถึง 4 (เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับระดับมลพิษ)

ผลิตภัณฑ์ ฮิโอกิ ได้รับการออกแบบตามระดับมลพิษ 2 ซึ่งก็คือ "โดยปกติแล้วจะเกิดเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น คาดว่าจะมีการนำไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดจากการควบแน่น"

โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง