เอาต์พุตอะนาล็อก (D/A) แปลกๆ จาก PW3335

ถาม ฉันใช้ PW3335-02 โดยเชื่อมต่อเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตาม ค่าเอาต์พุตไม่ตรงกับจอแสดงผล PW3335

 A

เอาต์พุต D/A ของ PW3335-02/04 มีฟังก์ชันต่อไปนี้ซึ่งมีแรงดันและความเร็วเอาต์พุตต่างกัน

  • เอาต์พุตระดับ: 2Vf.s. (STD2) หรือ 5Vf.s. (STD5)
  • เอาท์พุทระดับความเร็วสูง: 2Vf.s. (FAST2) หรือ 5Vf.s. (FAST5)
  • เอาต์พุตรูปคลื่น: 1Vf.s. (เร็ว)

โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


[ รุ่นที่ใช้งานได้ ]
PW3335-02, PW3335-04, PW3336-02, PW3336-03, PW3337-02, PW3337-03