ไม่สามารถติดตั้งยูทิลิตี้ LR5000 (Windows 10)

Q ฉันไม่สามารถติดตั้งยูทิลิตี้ LR5000 บนพีซี Windows10 ของฉันได้ .NET Framework 4.7 ได้รับการติดตั้งแล้ว แต่ "จำเป็นต้องมี .NET Framework 2.0" ปรากฏขึ้น

 A

หากต้องการใช้ยูทิลิตี้ LR5000 บน Windows 10 จำเป็นต้องมี .NET Framework 2.0 หรือ 3.5
โดยปกติเวอร์ชัน 3.5 จะถูกปิดใช้งานบน Windows 10

นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับ LR5051/LR5092 (ไดรเวอร์ USB)


[ รุ่นที่ใช้งานได้ ]
LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043, LR5051, LR5091, LR5092