ไม่สามารถเริ่มการทดสอบการต้านทานได้

Q เมื่อฉันพยายามเริ่มการทดสอบ การวัดไม่เริ่มขึ้น

 A

เครื่องมือจะไม่ทำการวัดหรือตัดสินจนกว่าแรงดันไฟขาออกจริงจะถึงแรงดันทดสอบที่ตั้งไว้ อาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะถึงแรงดันทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีความจุ อาจต้องใช้เวลาในการทดสอบแรงดันถึงเนื่องจากค่าคงที่ของเวลา ซึ่งกำหนดโดยค่าความจุและความต้านทาน ด้วยความต้านทานสูง ค่าคงที่เวลาสำหรับวงจรการวัดอาจทำให้ต้องใช้เวลาสักครู่ในการแสดงค่าที่วัดได้