เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

เครื่องบันทึกไร้สายขนาดกะทัดรัดพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth®

ซีรี่ส์เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด