Đồng hồ vạn năng cầm tay (DMM)

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Đồng hồ vạn năng, 4-1/2 chữ số

Đồng hồ vạn năng, 3-1/2 chữ số

Đồng hồ vạn năng nhỏ gọn

Đồng hồ vạn năng analog

Đo điện áp cao DC (Khi sử dụng đầu đo chuyên dụng)