เครื่องทดสอบ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบพกพา (DMM)

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 4-1 / 2 Digit

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 3-1 / 2 Digit

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัด

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง (เมื่อใช้โพรบเฉพาะ)