Từ trường, Nhiệt độ, Lux

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Thiết bị đo từ trường

Nhiệt kế hồng ngoại

Thiết bị đo nhiệt độ

Đo dòng nhiệt

Thiết bị đo cường độ sáng, Lux