Đo từ trường (Magnetic Field HiTester)

Q Dụng cụ đo từ trường của Hioki có thể đo cả nam châm của từ trường không? (Máy đo từ trường HiTester FT3470-51, FT3470-52)

Đ

Từ trường có thể được đo bằng Từ trường HiTester FT3470 chỉ là từ trường AC.
Vì nam châm là từ trường một chiều, rất tiếc, không thể đo nam châm bằng sản phẩm của chúng tôi.

FT3470-51, FT3470-52
https://www.hioki.com/global/products/field-measuring/magnetic-field

Sản phẩm liên quan