Máy đo có khả năng đo 1500 V

Q Có dụng cụ nào có thể đo 1500 V để kiểm tra việc lắp đặt năng lượng mặt trời (lắp đặt quang điện hoặc PV) không?

Đ

Vâng, chúng tôi làm vậy.
Kết nối đầu đo điện áp cao DC P2000 với thiết bị đo (Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, Đồng hồ kẹp) được trang bị chế độ đầu đo DC High V.
Cho phép đo điện áp cao lên đến CAT III 2000 V.

Đối với các công cụ tương thích với P2000, hãy tham khảo trang sản phẩm P2000.

Tìm hiểu chi tiết về đầu đo điện áp cao DC P2000 tại đây:
https://www.hioki.com/global/products/clamp-meters/ac-dc-clamp/id_418001

Sản phẩm liên quan