เครื่องทดสอบที่สามารถวัดได้ 1500 V

ถาม มีเครื่องมือที่สามารถวัด 1500 V สำหรับการตรวจสอบการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PV) หรือไม่

 A

ใช่พวกเราทำ.
เชื่อมต่อ DC High Voltage Probe P2000 เข้ากับเครื่องมือวัด (ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์) ที่มีโหมด DC High V Probe
ช่วยให้การวัดแรงดันไฟฟ้าสูงถึง CAT III 2000 V.

สำหรับเครื่องมือที่เข้ากันได้กับ P2000 โปรดดูที่หน้าผลิตภัณฑ์ P2000

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ DC High Voltage Probe P2000 ได้ที่นี่:
https://www.hioki.com/global/products/clamp-meters/ac-dc-clamp/id_418001

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง