Cách xem dữ liệu được lưu trữ trong Memory HiCorders và Memory HiLoggers trên PC

Q Làm cách nào tôi có thể xem dữ liệu từ Thiết bị ghi dạng sóng trên máy tính của mình? (Thiết bị ghi dạng sóng MR8870, Bộ nhớ HiLogger LR8431, v.v.)

Đ

Lưu dữ liệu vào thẻ CF. Để đọc dữ liệu này vào máy tính, bạn sẽ cần phần mềm "Wv". Tìm phần mềm bằng cách tìm kiếm với từ khóa "Wave Viewer" trong hộp tìm kiếm của trang tải xuống.
Trang chủ > Dịch vụ & Hỗ trợ > Tải xuống > Trình điều khiển, Firmware & Phần mềm > THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG / MEMORY HiLOGGER Wave Viewer (Wv)

Để truyền dữ liệu từ thẻ CF sang PC, vui lòng sử dụng đầu đọc thẻ (USB) có bán trên thị trường.

Phần mềm ứng dụng tùy chọn "Wave Processor 9335" cũng có sẵn.

https://www.hioki.com/sg-en/products/data-acquisition/daq-software/id_5852

Bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào Excel® ở định dạng CSV.

Những bài viết liên quan
Sự khác biệt giữa Bộ xử lý sóng 9335 và Trình xem sóng (WV): Thiết bị ghi dạng sóng

https://www.hioki.com/sg-en/support/faq/detail/id_49777

Sản phẩm liên quan