Cách xóa dữ liệu đo của dòng máy ghi dữ liệu nhỏ gọn LR5000

Q Dụng cụ đã sử dụng: Máy ghi độ ẩm LR5001 Làm cách nào để xóa dữ liệu đo được bên trong LR5001?

Đ

LR5001 không thể tự xóa dữ liệu.
Kết nối PC đã cài đặt Tiện ích LR5000 và LR5001 với Bộ điều hợp giao tiếp LR5091 hoặc Bộ thu thập dữ liệu LR5092. Nhấp vào nút "Xóa dữ liệu" trong Tiện ích LR5000 để xóa dữ liệu.