วิธีการลบข้อมูลที่วัดได้ของ Compact Data Logger LR5000 series

Q เครื่องมือที่ใช้: เครื่องบันทึกความชื้น LR5001 ฉันจะลบข้อมูลที่วัดได้ภายใน LR5001 ได้อย่างไร

 A

ไม่สามารถลบข้อมูลได้ด้วยตัว LR5001
เชื่อมต่อพีซีที่ติดตั้งยูทิลิตี้ LR5000 และ LR5001 กับ Communication Adapter LR5091 หรือ Data Collector LR5092 คลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" ในยูทิลิตี้ LR5000 เพื่อลบข้อมูล