Dịch vụ hiệu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô

Q HIOKI có cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô, chẳng hạn như IATF 16949 không?

Đ

Đúng.

IATF 16949, là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô, do Lực lượng đặc nhiệm ô tô quốc tế (IATF) xây dựng.

Nó quy định rằng khi các phương tiện đo được sử dụng để kiểm tra, thử nghiệm, v.v. được hiệu chuẩn nội bộ, chúng phải đáp ứng các yêu cầu của phòng thử nghiệm nội bộ. Nếu các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm nội bộ IATF 16949 không được đáp ứng, các thiết bị đo lường có thể được hiệu chuẩn bởi một thực thể bên ngoài.

HIOKI cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 *1 và do đó đủ tiêu chuẩn là phòng thử nghiệm bên ngoài IATF 16949.

Vì HIOKI cũng đáp ứng các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm nội bộ, hiệu chuẩn chung có thể được thực hiện trên các sản phẩm không thể hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025. Điều này có nghĩa là hiệu chuẩn chung cũng có thể đáp ứng các tiêu chuẩn IATF 16949.

Trong hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 (hiệu chuẩn JCSS), việc công nhận phạm vi hiệu chuẩn được xác định chi tiết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết phạm vi tương ứng của từng sản phẩm.

*1​ ​Hiệu chuẩn được công nhận ISO/IEC 17025 của chúng tôi (hiệu chuẩn JCSS) được chứng nhận MRA (công nhận lẫn nhau đa quốc gia) và được công nhận là một tổ chức được công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vì hiệu chuẩn được thực hiện theo ISO/IEC 17025.