cầu chì bảo vệ

Q Vui lòng cho tôi biết về các cầu chì bảo vệ được sử dụng trong máy kiểm tra.

Đ

Cầu chì được đánh dấu bằng dòng điện định mức.
Ghi nhãn ví dụ: 0,5 A/250 V. 0,5 A này là dòng điện định mức của cầu chì. 250 V là điện áp định mức.
Cầu chì sẽ không nổ đến giá trị dòng điện định mức này.

Nếu cầu chì tiếp tục được sử dụng vượt quá giá trị dòng điện này, cầu chì có thể bị hỏng (đứt cầu chì, phóng hồ quang, v.v.) nếu vượt quá giá trị dòng điện ngắt, điều này có thể gây nguy hiểm.
Ngày nay, thay vì cầu chì ống thủy tinh thông thường, có cầu chì với các tính năng an toàn nâng cao, chẳng hạn như vật liệu dập hồ quang hoặc cầu chì làm bằng gốm.

Sản phẩm liên quan