Cách thực hiện các phép đo điện trở cao chính xác hơn

Q Tôi nên lưu ý điều gì khi đo điện trở cao chính xác hơn bằng Máy đo Super Megohm SM7110?

Đ

Để đo ổn định điện trở cao, cần thực hiện các biện pháp chống lại các yếu tố sai số như nhiễu và dòng điện rò .
Vui lòng tham khảo các lưu ý sau để đo lường:
-dòng điện rò
Khi đo điện trở cao, hãy bảo vệ nó bằng cáp đo có vỏ bọc chuyên dụng.
Theo cách này, dòng điện rò chạy qua tấm chắn. Do đó, dòng điện rò rỉ không đi qua mạch phát hiện dòng điện trong thiết bị và không ảnh hưởng đến giá trị đo được.

- Tiếng ồn ma sát
Khi đo điện trở cao bằng Máy đo Super Megohm, tiếng ồn ma sát trong cáp đo có thể dẫn đến sai số. Vì việc di chuyển cáp đo có thể gây ra tiếng ồn lớn nên hãy sử dụng cáp có độ ồn thấp không tạo ra nhiều tiếng ồn.

- Tiếng ồn bên ngoài
Tiếng ồn điện từ bên ngoài phát ra từ đèn huỳnh quang, động cơ và các nguồn khác có thể làm cho phép đo không ổn định.
Đèn huỳnh quang và đường dây điện thương mại được kết hợp tĩnh điện với dây đo và ảnh hưởng đến kết quả đo, đặc biệt là trong các phép đo điện trở cao khi dòng điện phát hiện nhỏ. Có thể giảm tiếng ồn bên ngoài do khớp nối tĩnh điện bằng cách che chắn các dây đo. Từ trường phát ra từ máy biến áp, v.v., được ghép từ tính với các dây đo và trở thành nhiễu bên ngoài. Có thể giảm tiếng ồn bên ngoài do khớp nối từ tính bằng cách làm cho vòng dây đo càng nhỏ càng tốt hoặc bằng cách di chuyển dây đo ra xa nguồn từ trường.

- Thay đổi nhiệt độ
Những thay đổi tương đối lớn về nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ khiến giá trị hiển thị của thiết bị dao động, dẫn đến lỗi đo lường. Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ được đảm bảo. Khi được sử dụng trong môi trường nằm ngoài phạm vi đó, hãy nhân phạm vi Độ chính xác với hệ số nhiệt độ đã chỉ định. (Các hệ số nhiệt độ được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.)

Đồng thời tham khảo Hướng dẫn sử dụng.
Sổ Tay Đo Điện Trở Cách Điện
 

Sản phẩm liên quan
Máy đo siêu âm Hioki SM7110, SM7120, SM7420, SM7810
 

Sản phẩm liên quan