Ghi lại tiến trình của những thay đổi về sức đề kháng

Q Muốn ghi lại những thay đổi của điện trở trong một khoảng thời gian dài. Có thiết bị đo điện trở nào có khả năng xuất tín hiệu tương tự (đầu ra D/A) hoặc có thể chuyển các giá trị đo được sang PC không?

Đ

Vâng, chúng tôi làm.
Giới thiệu đồng hồ đo điện trở có thể được sử dụng trong các trường hợp ghi lại các thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như nội trở của pin, công tắc, đầu nối và rơle. (Đối tượng được đo thay đổi tùy theo thiết bị.)

- Loại đầu ra D/A có thể chuyển đổi giá trị đo (giá trị số) thành giá trị tương tự cho đầu ra (đầu ra D/A)
Bằng cách kết nối đầu ra D/A với Bộ ghi dữ liệu hoặc các công cụ khác, có thể dễ dàng ghi lại các thay đổi của giá trị điện trở.
 [Máy đo điện trở RM3545]  [Máy kiểm tra pin BT3562A] 

- Loại có thể tự động truyền giá trị đo đến PC qua cổng USB hoặc RS-232C (Chức năng xuất dữ liệu).
 [Máy đo điện trở RM3544]  [Máy đo điện trở RM3545]

- Loại cho phép nhập dữ liệu được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị vào PC (chế độ lưu trữ dung lượng lớn USB).
Bộ nhớ giá trị đo được ở định dạng CSV.
 [Máy đo điện trở RM3548] 

- Loại có thể ghi nhiều kênh bằng cách gắn module có chức năng đo điện trở vào bộ thiết bị ghi dữ liệu.
Ngoài điện trở, có thể chọn đầu vào để đo điện áp DC và nhiệt độ cho từng kênh, cho phép thu thập các thông số khác nhau cùng một lúc.
 [Bộ ghi dữ liệu LR8450]