Sản phẩm thay thế cho HiTester nhiệt độ 3441, 3442

Q Có sản phẩm thay thế nào cho Máy đo nhiệt độ HiTester 3441 và 3442 đã ngừng sản xuất không?

Đ

Nhiệt độ HiTester 3441 và 3442 đã ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2019.
Xin lỗi sâu sắc, chúng tôi không cung cấp bất kỳ máy đo nhiệt độ/máy đo nhiệt độ thay thế nào.

Liên quan đến đo nhiệt độ, chúng tôi cung cấp nhiệt kế hồng ngoại và máy ghi nhiệt độ.

Xem thêm cho:
-Nhiệt kế hồng ngoại
-Bộ thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ
 

Sản phẩm liên quan