การเปลี่ยนสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ HiTester 3441, 3442

ถาม มีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนสำหรับ Temperature HiTester 3441 และ 3442 ที่เลิกผลิตแล้วหรือไม่

 A

Temperature HiTester 3441 และ 3442 ถูกยกเลิกในเดือนพฤษภาคม 2019
ขออภัยอย่างสูง เราไม่เสนอเครื่องทดสอบอุณหภูมิ/เครื่องวัดอุณหภูมิทางเลือกใดๆ

เกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ เรามีเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและเครื่องบันทึกอุณหภูมิ

ดูเพิ่มเติมสำหรับ:
-เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
-เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ
 

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง