Không thể cắm que tiếp đất của Earth Tester vào đất

Q Không thể cắm thanh nối đất phụ của Máy kiểm tra Trái đất vào những nơi có đá, sỏi hoặc bê tông. Tôi nên làm gì?

Đ

Có thể thực hiện phép đo ở những vị trí này bằng cách sử dụng Earth Nets 9050 tùy chọn.

Đầu tiên, đặt Earth Nets 9050 tùy chọn sao cho gần mặt đất và vẩy nước lên. Tiếp theo, điện trở nối đất có thể được đo bằng cách đặt Thanh nối đất phụ trên lưới nối đất.
Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng với mặt đường đen/nhựa đường vì nước không thể thấm qua.

Nếu không sử dụng Earth Nets 9050, bạn cũng có thể thực hiện các phép đo sau.

(1) Đo bằng cách đặt thanh nối đất phụ trên mặt đất và đổ nước lên trên.
(2) Đo bằng cách đặt thanh nối đất phụ trên mặt đất và phủ nó bằng giẻ/vải ướt.
(3) Đặt lá nhôm trên mặt đất ẩm ướt, đặt một thanh nối đất phụ lên đó và đổ thêm nước lên trên để đo.

Earth Tester FT6031-50 đã nâng cao điện trở cho phép của điện cực tiếp đất phụ lên 10 lần.
Để thực hiện phép đo chính xác, các thanh tiếp địa phụ (S[P] và H[C]) cần được lắp đặt ở vị trí đủ xa so với điểm tiếp đất.
Với tùy chọn L9843-51 và L9843-52, khoảng cách giữa E và H(C) có thể được tách ra khoảng 50 m.

Sản phẩm liên quan:
Earth Tester FT6031-50, FT3151 (Máy đo điện trở tiếp địa)

Sản phẩm liên quan