ไม่สามารถใส่สายดินของ Earth Tester ลงในพื้นได้

Q ไม่สามารถเสียบสายดินเสริมของ Earth Tester เข้ากับสถานที่ที่มีหิน กรวด หรือคอนกรีต ฉันควรทำอย่างไรดี?

 A

การวัดในตำแหน่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้ Earth Nets 9050 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

ขั้นแรก วาง Earth Nets 9050 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมให้แนบสนิทกับพื้นแล้วพรมด้วยน้ำ ถัดไป สามารถวัดความต้านทานของสายดินได้โดยการวางแท่งสายดินเสริมบนตะแกรงสายดิน
แต่ไม่สามารถใช้กับแบล็คท็อป/แอสฟัลต์ได้ เพราะน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้

โดยไม่ต้องใช้ Earth Nets 9050 ก็ยังมีการวัดต่อไปนี้อีกด้วย

(1) วัดโดยวางสายดินเสริมบนดินแล้วเทน้ำลงไป
(2) วัดโดยวางสายดินเสริมบนพื้นแล้วคลุมด้วยเศษผ้า/ผ้าเปียก
(3) วางอลูมิเนียมฟอยล์บนพื้นเปียก วางสายดินเสริมบนนั้น และเทน้ำให้มากขึ้นเพื่อการวัด

เครื่องทดสอบสายดิน FT6031-50 ได้เพิ่มค่าความต้านทานที่อนุญาตของอิเล็กโทรดสายดินเสริมถึง 10 เท่า
เพื่อให้การวัดแม่นยำ จำเป็นต้องติดตั้งสายดินเสริม (S[P] และ H[C]) ในตำแหน่งที่ห่างจากสายดินมากพอ
ด้วยอุปกรณ์เสริม L9843-51 และ L9843-52 ระยะห่างระหว่าง E และ H(C) สามารถแยกออกได้ประมาณ 50 ม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
Earth Tester FT6031-50, FT3151 (เครื่องวัดความต้านทานดิน)

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง