Sự khác biệt giữa 3390 và 3390-10

Q Chức năng của 3390 và 3390-10 khác nhau như thế nào?

Đ

3390 và 3390-10 không khác nhau về chức năng. 3390-10 cung cấp hiệu suất có Độ chính xác cao cho các phạm vi sau khi được sử dụng kết hợp với cảm biến truyền qua có Độ chính xác cao được thiết kế đặc biệt:
Điện áp: DC
Công suất hiện tại và hoạt động: Dải tần DC và 45 đến 66 Hz
Hiệu ứng hệ số công suất (công suất tác dụng với hệ số công suất thấp): dải tần từ 45 đến 66 Hz
Ở các dải tần số khác, 3390-10 mang lại mức độ Độ chính xác tương tự như 3390 được sử dụng với CT6862, CT6863 hoặc 9709.
Độ Độ chính xác được đảm bảo khi sử dụng kết hợp với CT6862-10, CT6863-10 và 9709-10. Độ Độ chính xác chỉ được đảm bảo khi các cảm biến này được sử dụng kết hợp với 3390-10.