ความแตกต่างระหว่าง 3390 และ 3390-10

Q การทำงานของ 3390 และ 3390-10 แตกต่างกันอย่างไร?

 A

3390 และ 3390-10 ไม่แตกต่างกันในแง่ของการทำงาน 3390-10 ให้ประสิทธิภาพความแม่นยำสูงสำหรับช่วงต่อไปนี้เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ส่งผ่านความแม่นยำสูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ:
แรงดันไฟฟ้า: DC
กระแสและพลังงานที่ใช้งาน: ช่วงความถี่ DC และ 45 ถึง 66 Hz
เอฟเฟ็กต์ตัวประกอบกำลัง (กำลังไฟที่ใช้งานพร้อมตัวประกอบกำลังต่ำ): ช่วงความถี่ 45 ถึง 66 Hz
ในช่วงความถี่อื่นๆ 3390-10 ให้ความแม่นยำระดับเดียวกับ 3390 ที่ใช้กับ CT6862, CT6863 หรือ 9709
รับประกันความแม่นยำสูงเมื่อใช้ร่วมกับ CT6862-10, CT6863-10 และ 9709-10 รับประกันความแม่นยำสูงเมื่อใช้เซ็นเซอร์เหล่านี้ร่วมกับ 3390-10 เท่านั้น