Tôi không thể sử dụng kết nối USB với LR8431.

Q Tôi đã mua một chiếc LR8431, đã cài đặt Logger Utility và kết nối nhạc cụ với máy tính của tôi bằng cáp USB, nhưng máy tính không nhận ra LR8431.

Đ

LR8431 có thể sử dụng ổ đĩa flash USB và được đặt làm như vậy theo mặc định khi xuất xưởng. Để sử dụng Tiện ích Logger, hãy thay đổi chế độ USB từ “ổ flash USB” thành “Giao tiếp USB” trên màn hình Hệ thống.