Làm cách nào để ghi tín hiệu thiết bị 4 đến 20 mA?

Q Tôi muốn ghi tín hiệu đo từ 4 đến 20 mA bằng Bộ nhớ HiLogger của mình, nhưng thiết bị thiếu phạm vi đo phù hợp. Có phương pháp nào tôi có thể sử dụng để ghi lại tín hiệu này không?

Đ

Gắn điện trở 250 Ω vào khối đầu cuối của Memory HiLogger cùng với các dây tín hiệu để dòng điện 4 đến 20 mA được chuyển đổi thành và nhập vào dưới dạng điện áp 1 đến 5 V. Phạm vi đo từ 1 đến 5 V của Memory HiLogger rất thuận tiện trong thiết lập này. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng chia tỷ lệ của thiết bị để chuyển đổi các giá trị được hiển thị thành giá trị mong muốn.