ฉันจะบันทึกสัญญาณเครื่องมือวัดขนาด 4 ถึง 20 มิลลิแอมป์ได้อย่างไร

ถาม ฉันต้องการบันทึกสัญญาณการวัด 4 ถึง 20 mA ด้วย Memory HiLogger ของฉัน แต่เครื่องมือไม่มีช่วงการวัดที่เหมาะสม มีวิธีที่ฉันสามารถใช้บันทึกสัญญาณนี้ได้หรือไม่?

 A

ต่อตัวต้านทาน 250 Ω เข้ากับแผงขั้วต่อของ Memory HiLogger พร้อมกับสายสัญญาณเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้า 4 ถึง 20 mA และป้อนเป็นแรงดันไฟฟ้า 1 ถึง 5 V ช่วงการวัด 1 ถึง 5 V ของ Memory HiLogger สะดวกในการตั้งค่านี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันมาตราส่วนของเครื่องดนตรีเพื่อแปลงค่าที่แสดงเป็นค่าที่ต้องการได้