Sự khác biệt giữa sai số đo của Pin HiTester BT3562 và kiểm tra tiếp điểm của Đồng hồ đo điện trở RM3545

Q Khi lỗi đo lường xảy ra trên Pin HiTester BT3562 và khi lỗi kiểm tra tiếp điểm xảy ra trên Đồng hồ đo điện trở RM3545, cả hai màn hình đều hiển thị "----". Các nội dung có giống nhau không?

Đ

Cả hai đều kiểm tra sự cố tiếp xúc của đầu dò đo lường, nhưng nội dung kiểm tra là khác nhau.
 
Lỗi đo lường xảy ra khi giá trị điện trở giữa H và L của cực nguồn (đường màu đỏ trong hình) và điện trở giữa H và L của đầu cực cảm giác (đường màu xanh trong hình) vượt quá các giá trị được chỉ định. Giá trị điện trở này đề cập đến điện trở tiếp xúc + điện trở nối dây + điện trở của đối tượng cần đo. Ví dụ, trong phạm vi 3 mΩ, nó là khoảng 3 Ω.
 
Đo điện trở giữa nguồn và giác của cực A (phía H) (màu đỏ trong hình) và cũng giữa nguồn và giác của đầu B (phía L) (màu xanh trong hình).
Việc kiểm tra tiếp điểm dựa trên việc các giá trị đo được có xấp xỉ 50 Ω trở lên hay không.
 
[Sự khác biệt giữa những điều trên]
Lỗi đo BT3562 có thể phát hiện xem lỗi tiếp điểm là ở phía nguồn (giữa H và L) hay phía cảm (giữa H và L), nhưng kiểm tra tiếp điểm RM3545 không thể phát hiện được.
Mặt khác, sai số đo của BT3562 không phát hiện ra lỗi tiếp điểm ở phía H (nguồn và giác) hay phía L (nguồn và giác), nhưng kiểm tra tiếp điểm của RM3545 thì có thể phát hiện được.
  • BT3562
  • RM3545