Sự khác biệt giữa các đơn vị sạc U8979 và 8947 là gì?

Q Tôi đang cân nhắc mua một bộ mã hóa bộ nhớ cao mới. Sự khác biệt giữa các đơn vị sạc U8979 và 8947 là gì?

Đ

Đây là bảng so sánh với bộ sạc 8947 đã ngừng sản xuất. Vui lòng tham khảo bảng này khi bạn xem xét thay thế. (Tháng 2 năm 2021)
*Không thể sử dụng 8947 với Bộ nhớ HiCoder dòng điện (dòng MR6000, dòng MR8847A, MR8827, MR8740/41 và MR8740T).

[Sản phẩm liên quan] Các dòng Memory HiCoders mới và cũ bao gồm MR6000, MR8847-51, 8860, 8861, 8841 và 8835-01.

*TEDS:Bảng dữ liệu điện tử đầu dò
U8979 có thể tự động xác định các cảm biến tương thích với TEDS*.
*AAF:Bộ lọc khử răng cưa