Xem dữ liệu Thiết bị ghi dạng sóng trên PC

Q Làm cách nào để xem dữ liệu Thiết bị ghi dạng sóng trên PC của tôi? (được chụp bởi MR8870, MR8880, MR6000, v.v.)

Đ

Vui lòng tải xuống phần mềm HIOKI WaveViewer miễn phí từ trang web này bằng cách truy cập Hỗ trợ kỹ thuật -> Trình điều khiển, Chương trình cơ sở, Phần mềm và nhập bất kỳ mẫu Thiết bị ghi dạng sóng nào tương thích với phần mềm. Chọn “WaveViewer (Wv)” từ danh sách, lưu vào PC của bạn và cài đặt phần mềm. Sau đó, lưu dữ liệu đo được từ Thiết bị ghi dạng sóng hoặc Memory HiLogger vào phương tiện di động như thẻ CF và tải dữ liệu vào WaveViewer sau khi khởi chạy.

Bộ xử lý Wave 9335 cũng tương thích với hầu hết dữ liệu HiCorder BỘ NHỚ. Bằng cách lưu dữ liệu ở định dạng CSV, bạn cũng có thể mở dữ liệu bằng Excel và các ứng dụng bảng tính khác.