Đo nhiều chuỗi PV đồng thời

Q Tôi có thể đo đồng thời nhiều chuỗi PV cho điện trở cách điện bằng cách sử dụng IR4053 thay vì từng chuỗi một không?

Đ

Không, nói chung khi sử dụng Thiết bị kiểm tra cách điện IR4053 để thử nghiệm quang điện hoặc PV, mỗi lần chỉ có thể đo được một chuỗi.

Khi cố gắng đo nhiều chuỗi quang điện cùng một lúc, hiệu ứng của các thiết bị chống sét như đi-ốt chặn hoặc bộ hấp thụ đột biến có thể ngăn cản bạn đo điện trở cách điện. Vui lòng xác minh thiết kế của hệ thống PV.

Nếu các thiết bị chống sét lan truyền (SPD) chẳng hạn như bộ hấp thụ xung điện được lắp đặt trong hệ thống hoặc bất kỳ nơi nào dọc theo đường đo, vui lòng tháo chúng ra trước khi đo.