วัดสตริง PV หลายรายการพร้อมกัน

ถาม ฉันสามารถวัดสตริง PV หลายเส้นสำหรับความต้านทานของฉนวนพร้อมกันโดยใช้ IR4053 แทนที่จะวัดทีละอันได้หรือไม่

 A

ไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อใช้เครื่อง ทดสอบฉนวน IR4053 สำหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PV จะสามารถวัดได้ครั้งละหนึ่งสตริงเท่านั้น

เมื่อพยายามวัดสตริง PV หลายตัวพร้อมกัน ผลกระทบของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เช่น ไดโอดปิดกั้นหรือตัวดูดซับไฟกระชากอาจทำให้คุณไม่สามารถวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ โปรดตรวจสอบการออกแบบระบบ PV

หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) เช่น ตัวดูดซับไฟกระชากไว้ในระบบหรือที่ใดก็ตามตามแนวการวัด โปรดถอดออกก่อนการวัด