Giá trị điện trở âm trên DMM

Q DT4253 của tôi hiển thị "-40 ohm" khi đo điện trở. Lý do tại sao điều này xảy ra?

Đ

DT4253 thường không hiển thị điện trở dưới dạng giá trị âm.
Vui lòng xác nhận những điều sau đây.

  • Không có điện thế trên các điểm đo
  • Các dây dẫn thử nghiệm có thể được rút ngắn trong chức năng liên tục

Nếu hai điểm này có thể được xác nhận và điện trở vẫn hiển thị dưới dạng giá trị âm, DT4253 có thể bị hỏng và cần kiểm tra hoặc sửa chữa.