ค่าความต้านทานติดลบบน DMM

Q DT4253 ของฉันแสดง "-40 โอห์ม" ในการวัดความต้านทาน ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?

 A

โดยปกติแล้ว DT4253 จะไม่แสดงค่าความต้านทานเป็นค่าลบ
กรุณายืนยันดังต่อไปนี้

  • ไม่มีศักย์ไฟฟ้า ณ จุดที่วัดได้
  • สายวัดทดสอบสามารถลัดวงจรได้ในฟังก์ชันความต่อเนื่อง

หากสามารถยืนยันจุดทั้งสองนี้ได้และค่าความต้านทานยังคงแสดงเป็นค่าลบ DT4253 อาจเสียหายและจำเป็นต้องตรวจสอบหรือซ่อมแซม