Đo dòng điện bằng DT4281 và 9010-50 (kẹp)

Q Tôi muốn đo dòng điện bằng DT4281 với đầu đầu đo kẹp 9010-50. Tôi nên cài đặt DT4281 như thế nào?

Đ

  1. Kết nối 9010-50 với DT4281 bằng cách sử dụng Bộ điều hợp chuyển đổi 9704 (BNC-chuối).
  2. Đặt phạm dòng điện của 9010-50 (ví dụ: 100A)
  3. Đặt núm xoay của DT4281 thành "CLAMP" và nhấn phím SHIFT 3 lần.
    Màn hình thay đổi theo thứ tự "DCV → dBm → dBV → CLAMP".
  4. Nhấn phím RANGE của DT4281 để khớp phạm vi với phạm vi của 9010-50.