การวัดกระแสโดยใช้ DT4281 และ 9010-50 (แคลมป์)

ถาม ฉันต้องการวัดกระแสโดยใช้ DT4281 กับแคลมป์ออนโพรบ 9010-50 ฉันควรตั้งค่า DT4281 อย่างไร?

 A

  1. เชื่อมต่อ 9010-50 กับ DT4281 โดยใช้ Conversion Adapter 9704 (BNC-banana)
  2. ตั้งค่าช่วงปัจจุบันของ 9010-50 (เช่น 100A)
  3. ตั้งปุ่มหมุนของ DT4281 ไปที่ "CLAMP" แล้วกดปุ่ม SHIFT 3 ครั้ง
    การแสดงผลจะเปลี่ยนตามลำดับ "DCV → dBm → dBV → CLAMP"
  4. กดปุ่ม RANGE ของ DT4281 เพื่อจับคู่ช่วงกับช่วงของ 9010-50