Cài đặt sự kiện dòng điện khởi động trên Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198/PW3198

Q Tôi muốn đo dòng điện khởi động bằng PQ3198/PW3198. Trong màn hình EVENT2-CURRENT, có các lựa chọn "Inrush" và "I Peak". Cái nào thích hợp hơn để thu dòng điện khởi động ở mức cực đại tức thời 5A?

Đ

Cả hai đều có thể phát hiện và nắm bắt dạng sóng sự kiện, mặc dù thời gian phát hiện hơi khác nhau do định nghĩa ngưỡng khác nhau:


Khởi động: Phát hiện khi giá trị RMS dòng điện (nửa chu kỳ) là 5A trở lên.
I Peak: Phát hiện khi đỉnh dạng sóng từ 5A trở lên.